Dotacje unijne i prztargi

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja

Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”. Cel operacji: Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach rybackich Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki  o.o. Tytuł operacji:  Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach rybackich Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki sp. z o.o. Wysokość dofinansowania operacji: 110 287,00  zł, w tym wkład z EFMiR: 93743,95. Zakres operacji: „zakup pojazdu specjalistycznego z przeznaczeniem do walki z kłusownictwem”  

Różnicowanie działalności Gospodarstwa Rybackiego „Mikołajki”

Działanie 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów” w ramach Priorytetu 1.  „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”   Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy Tytuł operacji:  Różnicowanie działalności Gospodarstwa Rybackiego „Mikołajki” w szczególności poprzez rozwój usług gastronomicznych Wysokość dofinansowania operacji: 104 431,67 zł, w tym wkład z EFMiR: 78 323,75 zł. Zakres operacji: zakup specjalistycznego środku transportu ryb oraz dwóch pakowarek próżniowo – gazowych.

Kontakt

Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki”, Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 14

Restauracja na Wodzie

Restauracjanawodzie@gmail.com

T: 690 316 942