Dotacje unijne i prztargi

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja

Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”. Cel operacji: Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach rybackich Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki  o.o. Tytuł operacji:  Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach rybackich Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki sp. z o.o. Wysokość dofinansowania operacji: 110 287,00  zł, w tym wkład z EFMiR: 93743,95. Zakres operacji: „zakup pojazdu specjalistycznego z przeznaczeniem do walki z kłusownictwem”  

Kontakt

Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki”, Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 14

Restauracja na Wodzie

Gr.mikolajki@gmail.com

T: 667 865 697