Dotacje unijne i prztargi

Projekty

  1. Różnicowanie działalności Gospodarstwa Rybackiego „Mikołajki”

Różnicowanie działalności Gospodarstwa Rybackiego „Mikołajki”

Działanie 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów” w ramach Priorytetu 1.  „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”

 

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy

Tytuł operacji:  Różnicowanie działalności Gospodarstwa Rybackiego „Mikołajki” w szczególności poprzez rozwój usług gastronomicznych

Wysokość dofinansowania operacji: 104 431,67 zł, w tym wkład z EFMiR: 78 323,75 zł.

Zakres operacji: zakup specjalistycznego środku transportu ryb oraz dwóch pakowarek próżniowo – gazowych.

Kontakt

Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki”, Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 14

Restauracja na Wodzie

Restauracjanawodzie@gmail.com

T: 690 316 942