Kontakt

Dane spólki:

Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki”, Sp. z o.o.
ul. Mrągowska 14
11-730 Mikołajki

Konto: BGŻ S.A.
Nr Rachunku: 22 2030 0045 1110 0000 0379 3670